Medicare supplemental insurance
   

 
公益廣告


申請公益廣告原則

若您想要在汐止文化網做公益廣告,您必須符合以下條件:

1、您必須是屬於弱勢團體或公益法人。
2、不能有欺瞞或不實的廣告。
3、若是公益法人,則必須為汐止區立案團體或在汐止區有行政辦公處所,且無不良記錄。
4、廣告圖片連結需要:
A:您的正確全銜、地址、電話、負責人、立案主旨、聯絡人。
B:有網站者請提供網址。
6、資料請直接寄 hcaa@e-rich.com.tw
5、所有公益廣告申請,本網站擁有上架與下架之審核與決定權。

----------------------------------------------------------------------------------

 
○歡迎大家上網搜索汐止的文史資料
第一頁
1
最後頁
 
建置網站
台灣實拓STO
李國鼎第六倫
東方代書
台灣宣道神學院
大開書局
黃美廉博士
植物染
 
 

 【汐止文化網】 鄭維棕文史工作室 0953-384576 DNS173